Hvor mange skud kan en muldvarp lave?

En enkelt muldvarp kan sagtens lave 10-20 muldvarpeskud, men der findes formentligt ikke et maksimalt antal skud, som en muldvarp kan lave. Antallet af muldvarpeskud afhænger af flere parametre, bl.a. jordes hårdhed og hvor længe muldvarpen kan forblive ugeneret i dens område.

Med hensyn til jordens hårdhed, kræver en hårdere jord at der skal flyttes mere jord, mens løsere jord vil mindske mængden af jord der skal flyttes. Jo mere jord muldvarpen skal flytte, når den graver sine gange, jo flere muldvarpeskud vil det være nødvendigt for den at lave.

Kan muldvarpen forblive uforstyrret i et område, vil den også løbende kunne udvide dens gangsystemer så meget, at der vil være behov for flere skud. Det er derfor vigtigt at få sat ind med bekæmpelsen så hurtigt så muligt, så det er nemmere at fange muldvarpen, og der er færrest mulige skud at skulle jævne ud efterfølgende.

Scroll to Top