Muldvarp eller mosegris – hvad er forskellen?

Mange forbinder muldvarpe og mosegrise som værende det samme, men det passer dog ikke. Dyrene og deres adfærd minder på mange måder om hinanden, men adskiller sig meget på en række punkter.

Muldvarpen er en kødæder og lever af regnorme, snegle og insekter dom den finder nede i jorden, Mosegrisen er planteæder og lever mest af grønne plantedele. Mosegrisen samler sidst på sæsonen forråd ind af planter, rødder, grøntsager, løg, nødder, frø og hvad den ellers kan finde. Vinterforrådet opbevarer den under i jorden i dens gangsystemer.

Muldvarpene får kun ét kuld unger i løbet af en sæson, mens mosegrisen er mere produktiv og kan nå op på 4-5 kuld unger i løbet af en sæson.

Muldvarp
Muldvarp
Mosegris
Mosegris

Se om det er en muldvarp eller mosegris på skuddene

Begge dyr graver gangsystemer under jorden, og deres skud minder meget om hinanden. Men det er muligt at se forskel. Muldvarpens skud er pæne og regelmæssige, og muldvarpeskuddene vil altid være lukkede. Muldvarpen lukker altid sine skud efter sig, når den har været oppe over jordoverfladen.

Sammenligner du mosegrisens skud med muldvarpens, vil det ses at mosegrisskuddene er mere sjuskede og uregelmæssige. De har en tendens til at være lidt fladere, og så i øvrigt variere mere i størrelsen, hvor muldvarpens skud er mere ensformige.

Mosegrisen er heller ikke så omhyggelig med at lukke skud og gange efter sig, og ofte vil du kunne fine huller ned til gangsystemet, når det er hjemsted for mosegrise.

Muldvarpeskud og mosegriseskud
Muldvarpeskud (t.v.) og mosegriseskud (t.h.)

Hvor lever muldvarpen og mosegrisen?

Muldvarpe og mosegrise kan sagtens bo i de samme områder, og kan også finde på at overtage hinandens efterlade gangsystemer i jorden. Mosegrisen holder dog mest til i nærheden af moser, enge, søer og vandløb – steder hvor der er lidt mere fugtigt, hvor muldvarpen har en tendens til at holde til i de lidt tørrere områder.

På grund af mosegrisens levesteder og dens evner til at svømme, kaldes den ofte også for en vandrotte.

Mosegrisen kan gøre skade på træerne

Hvor muldvarpen kun forvolder kosmetisk skade på ens have, forholder det sig helt anderledes med mosegrisen. Som planteæder er den ikke bleg for at tage grøntsager, blomsterløg og andre af havens planter. En egenskab der ofte har fået mosegrisen portrætteret i diverse tegnefilm, hvor Mickey Mouse og co. har deres hyr med at holde den fra køkkenhaven.

Men mosegrisen er et skadedyr, og da den har smag for rødder, kan den gøre stor skade på havens træer. Den kan ødelægge hele rodsystemer på træer, og da den har særlig smag for frugttræernes rødder, bliver man sjældent begejstret for at få mosegrise i haven.

En af danskernes foretrukne haveplanter står også højt på menukortet hos mosegrisen, og de kan tge hårdt fat på havens rhododendron planter.

En eller mange dyr i haven

Muldvarp eller mosegris er også ensbetydende med om der er én, eller der er mange. Muldvarpen er en enspænder der lever alene. Undtagelsen er parringstiden, hvor de opsøger hinanden.

Mosegrise derimod er sociale dyr der lever i grupper med hele familier. Og da de som nævnt får mange kuld unger i løbet af en sæson, bliver det hurtigt til mange dyr i haven.

Scroll to Top