Slip af med mosegrise i haven

Der findes mange måder at slippe af med mosegrise i haven på. På markedet finder du flere slags mosegrisefælder og muldvarpesakse, som kan bruges til formålet. Men der er flere andre måder at slippe af med mosegrisene på. Her vil vi prøve at løbe et par af de fangstmetoder igennem, som du kan bruge i din have.

Slip af med mosegrisene i haven

Muldvarpesaks kan også fange mosegrise

Mosegrise og muldvarpe graver begge gange under jorden, gange der er cirka lige store i diameter. En muldvarpesaks kan derfor sagtens anvendes til mosegrise også. Det mest effektive er at lokalisere en af gangene ved at stikke en pind i jorden mellem to friske mosegriseskud. Når du har fundet gangen i mosegrisens jordsystem, graver du ned til gangen og sætter saksen ned i hullet, så mosegrisen løber igennem fælden så den klapper. Sæt en sort spand over jorden og dæk kanterne til med jord, så der ikke kommer lys ned. Anvend gerne flere sakse på en gang, så du øger chancerne for fangst.

Fang mosegrise med smækfælder

Smækfælder som bruges til rotter kan også anvendes mod mosegrisene. Brug samme fremgangsmåde som med en saks, og anvend to smækfælder på én gang. Ryd jorden fri så fælderne kan arbejde uden at de rammer gangen, og sæt to i forlængelse af hinanden, men med fælden i hver sin retning. Så tager du mosegrisen ligegyldigt hvad retning den kommer fra. Som madding kan du anvende frugt eller grøntsager, eks. gulerod eller æble. Har du blomsterløg liggende, eks. tulipanløg, er disse også effektive som madding.

Mosegrisefælder

Man kan købe fælder som er direkte designet til formålet. Mosegrisefælder kan købes på nettet eller i byggemarkeder. Mosegrisefælden er typisk kasseformet, og placeres over mosegrisens hul. Mosegrisen vil blive fanget levende, og skal så efterfølgende aflives.

Katte elsker mosegrise

Har du katte eller er der katte i nabolaget, tager disse gladeligt mosegrise. Mosegrise render oftere end muldvarpe over jorden, og er derfor mere tilgængelig for katte. En kat eller to i haven kan derfor gøre underværker, måske ikke udrydde mosegrisene helt, men i hvert fald hjælpe med at holde bestanden nede.

Gasning af mosegrise

En af de mest effektive måder at slippe af med mosegrise på er gasning. Her vil der der typisk blive lagt nogle pellets ud, som udvikler en giftig gas (Phosforbrinte/fosforbrinte), der tager livet af mosegrisene. Bekæmpelse af mosegrise med gas må dog kun foretages af folk med autorisation. Tag derfor fat i et firma der foretager skadedyrsbekæmpelse af mosegrise.

Bekæmp mosegrise med gift

Mosegrise kan også bekæmpes med gift. Her skal man anvende forskel madding som dyppes med gift (bromadiolon). Mosegrisene vil så dø, når de spiser den forgiftede mad. For ædegifte gælder det på samme måde som med gas, at denne type bekæmpelse kun må foretages af autoriserede personer. Dit lokale skadedyrsfirma kan helt sikkert hjælpe dig med udlægning af ædegifte til mosegrise.

Scroll to Top